هدف از ايجاد اين وب سايت پاسخگویی به بخشى از سوالاتى بوده كه همواره در طول آموزشِ پيانو از سوى هنرجویان و والدین مطرح مى شده است . پاسخگویی به اكثر اين سوالات مستلزم صرف وقت زياد مى باشد که متاسفانه بدليلِ مشغلۀ كارى گاهى قادر به پاسخگویی به آنها نیستم .خوشبختانه اين روزها يادگيرى موسيقى بخصوص براى نسل نو، تبديل به يكى از ضروریات آموزشى شده است، با اين حال اكثرِ والدین و هنرجویان به دليل آشنايى كمى كه از روشهاى آموزشى و يا ساز مورد نظرشان دارند در مواردی مانند شروع کلاس، انتخاب ساز و يا نحوه تمرين دچار سردرگمی مي شوند.در اين وب سايت سعى كرده ام تا ضمن معرفى خود تا حد امكان به سؤالات احتمالى هنرجویان و هنردوستان در خصوصِ موسیقی و اختصاصاً ساز پيانو پاسخ داده باشم . مطمئنا پيشنهادات ارزنده شما در هر چه بهتر کردن اين وب سايت موثر خواهد بود.

پیروز باشید

حامد موثقی